NEUROART

A co-operation between the “Ministry of Art & Jump” and the eletronica band “Neurobash” has been initiated and in the future it will be presented under the name “NeuroArt”. NeuroArt will possibly also become the new label for the art/media and graphic design department of Neurobash.

Ett nytt samarbetet mellan Ministeriet och det elektroniska bandet Neurobash har inletts och kommer att presenteras under det gemensamma “NeuroArt”. NeuroArt kommer ocksÃ¥ med största sannolikhet att inhysa Neurobashs avdelningar för konst-, media- och grafisk design.

Comments are closed.