Ministeriet gratulerar (10/1)

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Sigurd och Sigbritt.

Sigurd
Nordiskt namn som betyder seger och väktare. Namnet härrör frÃ¥n fornnordiskan och har bildats av ordet sigher som betyder seger samt slutleden som kommer frÃ¥n ett ord med betydelsen väktare. Sigurd översätts vanligen med “den som vÃ¥rdar segern” eller “den som vaktar segern”. Namnet torde ha varit ganska vanligt under forntiden. I sagorna uppträder mÃ¥nga hjältar med namnet Sigurd.
Namnet var relativt vanligt på 1920- och 1930-talen, men förekommer sparsamt bland yngre. Just nu får några enstaka pojkar i varje årskull namnet som tilltalsnamn. För ett år sedan fanns det cirka 6.900 personer med namnet.

I äldre tiders almanackor (före 1901) hade Nikanor namnsdag den 10 januari. Nikanor var en diakon och martyr pÃ¥ Cypern under 1:a Ã¥rhundradet e.Kr. Namnet betyder “segrare” pÃ¥ grekiska. Förra Ã¥ret fanns det 129 Nikanor i Sverige, endast 3 av dessa hade det som tilltalsnamn.

Sigbritt
Med Danskt och tidigare Holländskt ursprung som betyder “seger” och “ljus”. Namnet härrör frÃ¥n forntyskans Sigiberta. Förleden är densamma som i Sigfrid, bildat av ett ord med betydelsen seger. Slutleden i Sigbritt betyder ljus och strÃ¥lande. Namnet var ganska vanligt pÃ¥ 1920- och 1930-talet, men förekommer nästan inte alls bland dagens yngsta. Förra Ã¥ret fanns det 1.861 Sigbritt.

Comments are closed.