Ministeriet gratulerar (28/1)

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Karl och Karla.

Karl
Karl eller Carl är fornnordiskt och identiskt med substantivet karl och kan uttydas domare. I Sverige har mÃ¥nga kungar burit detta namn. Det brukar uttolkas “fri man”. Namnet härrör frÃ¥n fornnordiskan där Karl ursprungligen var ett tillnamn med betydelsen “fri man”. Karl brukar även översättas med “den manlige” eller “den starke”. Än idag har namnet betydelsen “man”.

Karl är ett ursprungligt namn på den 28 januari i den svenska namnlängden. Den som ska minnas är Karl den store, som år 800 lät utropa sig till kejsare och skapade ett välde som omfattade hela västra Europa. Det äldsta svenska belägget är en runinskrift ristad av sjöfarare från nuvarande Sverige på en sten på en ö vid Djepnrs mynning i Svarta havet från 1000-talet, Grane gjorde denna stenkista efter Karl, sin bolagsman.

Namnet hör till de allra vanligaste mansnamnen. Stavningen Karl är det tredje vanligaste mansnamnet i Sverige och förra året fanns det drygt 221.070 Karl. Stavningen Carl är det 15:e vanligaste mansnamnet i Sverige och förra året fanns det 120.028 Carl. Namnet förekommer också i flera dubbelnamn som Carl-Henrik, Karl-Axel etc. Dubbelnamnen kan skrivas med eller utan bindestreck.

Andra betydelser är i nordisk mytologi den förste av fria bönder, avlad av Rig. Men också ett annat namn på Oden.

Karla
Feminin form av Karl. Namnet ses som den feminina motsvarigheten till Karl och kan sÃ¥ledes översättas till “fri kvinna”, “den kvinnliga” eller “den starka”. Namnet har förekommit i Sverige sedan början av 1800-talet och stavades i början huvudsakligen med C. Numera har stavningen med K viss överhand och är ocksÃ¥ den som används i almanackan. Karla hade en viss popularitet kring förra sekelskiftet, men är inte sÃ¥ vanligt nu för tiden. För ett Ã¥r sedan fanns det drygt 2.250 Karla och Carla.

kungen.jpg

Den 28:e är också Konungens namnsdag. Ministeriet och tillika Ladoniens President gratulerar i synnerhet svenske Kungen på hans majestäts namnsdag.

One Response to “Ministeriet gratulerar (28/1)”

  1. Ministry of Art & Jump News Blog » Blog Archive » Ministeriet gratulerar dessutom (28/1) Says:

    […] Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Carolus Magnus som fanns tillsammans med Karl, till minne av den frankiske kungen Karl den store, pÃ¥ dagens datum före 1901. Vid 1901 Ã¥rs […]