Ministeriet gratulerar (26/2)

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Torgny och Torkel.

Torgny
Nordiskt namn som betyder Tors gny (Ã¥ska). Namnet härrör frÃ¥n fornnordiskan. Förleden är gudanamnet Tor medan slutleden kommer frÃ¥n ordet gny och namnet översätts följaktligen med “Tors gny”. Kanske användes Torgny ursprungligen som tillnamn pÃ¥ den som hade en ovanligt stark röst, en tordönsstämma. Alternativt högljudda barn. Torgny kom med i namnlängden i 1901 Ã¥rs almanacka. Den som fick en minnesdag var en Nestor som verkade i Pamfylien som biskop. Ordet gny hade i fornnordiskan betydelsen “starkt ljud”. En förklaring som givits är att namnet ska förstÃ¥s som “Tors Ã¥ska”. Ordetledet “gny” finns även i det gamla ordet “vapengny” som närmast kan förklaras som “kraftigt vapenskrammel”. Ett hot alltsÃ¥. Namnet är just nu inte sÃ¥ vanligt. För ett Ã¥r sedan fanns det ungefär 5.460 Torgny.

Torkel (Thorkel)
Fornnordiskt namn som betyder Tors hjälm eller Tors kittel. Namnet härrör från fornnordiskan och har som förled
gudanamnet Tor. Slutleden är ordet “kettil” som var benämningen pÃ¥ en typ av, hjälm. Namnet kan sÃ¥lunda översättas med “Tors hjälm”. Namnet är ovanligt. Endast nÃ¥gra enstaka pojkar i varje Ã¥rskul fÃ¥r det som tilltalsnamn. Före tt Ã¥r sedan fanns det knappt 970 Torkel.

Pamfylien – forntida landskap pÃ¥ Mindre Asiens sydkust mellan Lykien och Sicilien. I vÃ¥ra dagar är huvudorten Antalya, men i forntiden fanns flera betydande städer pÃ¥ den bördiga kustslätten, t.ex. Aspendos, Perge och Side, alla tre stora ruinorter. Deras upprinnelse lÃ¥g i den arkaiska tiden (grekiskan- gammal tid, i det antika Grekland 700-500 Ã¥r f.Kr) dÃ¥ handeln tilltog efter sjöfolksvandringarna. I hellenistisk tid intog omrÃ¥det en nyckelposition i kusthandeln i östra Medelhavet.

Hellenism – kallas den antika kultur som efter Alexander den stores erövringar växte fram som resultat av kontakterna mellan den grekiska världen och Orienten. Den grekiska kulturen spreds, men uppblandades ocksÃ¥ med egyptisk, mesopotamisk, persisk och indisk kultur. Som den hellenistiska tidens slutgräns räknar man vanligen den romerska     erövringen av Egypten Ã¥r 30 f.Kr. Markanta inslag i hellenismens kultur var internationell handel och storexport, och tidens livsÃ¥skÃ¥dning var kosmopolitisk och individualistisk. Städer som Athen, Antiokia och Alexandria präglades av dessa strömningar. De s.k. exakta vetenskaperna upplevde ett uppsving. Viktiga framsteg gjordes i matematik, fysik, astronomi och geografi. De gamla grekiska och romerska nationalreligionerna kvarlevde under den hellenistiska tiden men omformades. Filosofin, där framför allt Epikuros lära och Zenons frÃ¥n Kition stoiska skola spelat en stor roll, inverkade pÃ¥ de religiösa uppfattningarna. Orientaliska kulter och tankegÃ¥ngar blandades med grekisk tro och tanke. I denna miljö växte gnostiska riktningar (se gnosticism) fram, och hemliga kulter och mysterier hade stor attraktionskraft. Den gemensamma beteckningen brukar vara synkretism, religionsblandning.

Comments are closed.