Ministeriet gratulerar (28/2)

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Maria.

Maria
Bibliskt namn som har tvÃ¥ vitt skilda betydelser “den upphöjda” eller “den bedrövade”. Namnet härrör frÃ¥n arameiskans Mariam. Namnet är en grekisk eller latinsk form av det ursprungliga arameiska namnet Mariam, (hebreiska Mirjam, arabiska Maryam). Namnet översätts stundom med “den upphöjda” men det händer ocksÃ¥ att Maria ses som “gÃ¥van” eller “den älskade”. En teori säger dock att namnet ursprungligen bildats av ett ord som betyder “bitter”. I den äldre namnlängden fanns flera Maria-dagar. Viktigast var Marie BebÃ¥delsedag den 25 mars dÃ¥ dagens namn ocksÃ¥ var Maria. Men 1806 flyttades Marias namnsdag till den 28 februari. Anledningen var att en dotter till Gustav IV Adolf hade denna dag som födelsedag.

Det finns åtskilliga smeknamn och varianter på Maria: Mari, Marie, Marielle (fransk), Marietta, Mariette, Marika, Marion (ytterligare en fransk), Marita (spansk), Marja (finsk), Mary (engelsk), Mia, Mimmi (ännu en fransk), Molly (engelsk), My (engelsk), Maja (medeltida svensk variant), Majken (lågtysk) och Mia.

I framförallt katolska länder är Maria/Marie också vanligt förekommande som mansman, oftast sammansatt som dubbelnamn. Före reformationen i Sverige gavs inga flickor namnet Maria av religiösa skäl. Därefter blev det desto vanligare, och namnet är idag ett av de allra vanligaste kvinnonamnen i Sverige. Det är över huvud taget i sina olika former den kristna världens vanligaste kvinnonamn. Maria var för ett år sedan Sveriges vanligaste kvinnonamn och bars av nästan en halv miljon (cirka 448.450).

Comments are closed.