Blasfemi?

blasfemi.gif

Är denna bild blasfemisk?

FrÃ¥gan är om konst kan vara blasfemisk… Det finns inte längre nÃ¥gra lagar om det (sedan 1970), men det finns fortfarande dom som gärna vill införa lagen igen. Ja det är faktiskt sant… Även i vÃ¥ra dagar väcks dÃ¥ och dÃ¥ förslag för att Ã¥terinföra straff för hädelse, den tidigare riksdagsledamoten Tuve SkÃ¥nberg (kd) har skrivit en motion (bÃ¥de 1999 och 2005) om att göra detta, det röstats dock ned (puh!). (Kolla in Tuve, han är en lustig prick som har mÃ¥nga käpphästar…) (rysning).

Men det är just dettamed lagen som är den springande punkten eftersom det hänger samman med vÃ¥r grundlagsskyddade yttrandefrihet. Denna hänger i sin tur ihop med vÃ¥rt demokratiska samhälle. Den ene fungerar inte utan den andre. Tullar vi pÃ¥ yttrandefriheten, har vi inte längre nÃ¥gon demokrati. Tyvärr verkar det inte som att kännedomen om yttrandefriheten är särskilt hög, illavarslande nog inte ens bland vÃ¥ra politiker… Den som vill lära sig mer om detta grundläggande och aktuella ämne kan läsa mer om yttrandefriheten pÃ¥ wikipedia eller i Legala handboken.

Skulle ovanstÃ¥ende bild t.ex. fÃ¥ visas pÃ¥ en utställning om Kristdemokraterna eller nynazisterna fick bestämma? Om man berättade att ängelen pÃ¥ bilden dessutom heter Muhammed och bär skägg och turban – vad skulle hända dÃ¥…? Är Sverige fortfarande demokratiskt? Det bör kanske ocksÃ¥ pÃ¥pekas att Yttrandefriheten handlar om förhÃ¥llandet mellan staten och individen, inte om förhÃ¥llandet mellan individer. SÃ¥ om jag t.ex. säger att Muhammed är en jävla idiot som fifflar med skatten, fÃ¥r jag räkna med att kunna bli stämd i domstol för förtal. Samma sak gäller om jag säger att alla Muhammedaner är fula, elaka och kan inte dra ett rakt streck. DÃ¥ handlar det eventuellt om ett nytt domstolsbesök och ett Ã¥tal gällande “hets mot folkgrupp” eller nÃ¥t liknande.

Bilden här ovan är förresten frÃ¥n ett spel. Den som vill kan spela spelet “online”, som det heter nuförtiden, pÃ¥ svt’s hemsida och lilla spelportal. Spelet heter Änglakiss och är väldigt roligt om man inte är fundamentalist kanske…

Comments are closed.