Förutsägelse

Idag är det enligt almanackan ocksÃ¥ Jungfru Marie BebÃ¥delsedag, men denna firas (rätteligen) den 25 mars, nio mÃ¥nader före jul, d.v.s. den dag dÃ¥ Jesus enligt den bibliska mytologin skulle ha “blivit till”. Jungfru Marie bebÃ¥delsedag handlar om hur ängeln Gabriel bebÃ¥dade (förutsade) Jesu födelse. Förr kallades denna dag, som var en helgdag, för VÃ¥rfrudagen, numera benämns den ofta även som VÃ¥ffeldagen.

Förr kallades denna dag, som var en helgdag, för VÃ¥rfrudagen, (Maria kallades förr för VÃ¥r fru). Numera benämns den ofta även som VÃ¥ffeldagen. Namnet VÃ¥ffeldagen är en missuppfattning och förvanskning av det riktigare namnet VÃ¥rfrudagen, vilket förmodligen har gett upphov till seden att äta vÃ¥fflor just denna dag. BebÃ¥delsen är inom kristna mytologin det ögonblick i vilket ärkeängeln Gabriel överlämnar budskapet till Maria att hon skall föda Guds son, Jesus Kristus. Framställningar av bebÃ¥delsen är under medeltiden och renässansen ett av de mest utbredda motiven i den västerländska konsten. Jungfru Marie bebÃ¥delsedag firas den 25 mars i samtliga kristna länder och de flesta samfund – men i Sverige har dagen av nÃ¥n anledning har fÃ¥tt tvÃ¥ dagar i almanackan (den 9 och den 25 mars).

Bebådelsen beskrivs i Koranen, tredje Suran (Imrans släkt) vers 45-51 och nittonde Suran (Maria) vers 16-26. Koranen bestrider dock att Gud skulle ha någon son och Jesus nämns som en profet.

Enligt uppgift finns också vissa utsagor om Jesus i Talmud. Bland annat sägs att han var född av Maria men att hans far var en romersk soldat som hette Pantera, att han undervisade, att han hade fem lärjungar, att han gjorde under genom trolldom, att han var en falsk Messias, samt att alla judiska lärde inte från början ansåg honom vara en kättare.

One Response to “Förutsägelse”

  1. Ministry of Art & Jump - Ministry News Blog » Blog Archive » BebÃ¥delse II... Says:

    […] som alla minnesgoda har lagt märke till är det dags igen (!) för bebÃ¥delsedan… Den 9:e mars var det Jungru Marie bebÃ¥delsedag. Av nÃ¥gon outgrundlig anledning är det alltsÃ¥ dags igen i den […]