Namnsdagsprojektet

Det är nu bara en dryg månad kvar innan namnsdagsprojektet är komplett. Namn ger en fascinerande socialantropologisk insikt i vår s.k. verklighet på ett väldigt konkret och personligt plan. Samtidigt finns det ett underliggande metafysiskt lager.

Namn började antecknas i almanackor – namnlängder under 600 och 700-talet. namnsdagar är alltsÃ¥ inget nytt pÃ¥fund. De första namnlängderna var förstÃ¥s helgonens och martyrernas fest- och minnesdagar. Den första svenska namnsdagsalmanackorna utkom pÃ¥ 1500-talet. De gÃ¥ngbara dopnamn följer den historiska utvecklingen för den svenska nationalstaten. VÃ¥ra första namn var hedniska, Gudanamn, och blev med tiden uppblandade med namn ur den bibliska mytologin med tydliga latinska, hebreiska och grekiska förtecken. Under stormaktstiden blev tysk prägling allt vanligare och under 1700-talet kom de franska inslagen. 1800-talet präglades främst av engelska namn och i slutet började även amerikanska namn att dyka upp.

Förslag pÃ¥ sökord för att undersöka spÃ¥ra namninfluenser: Amerikanskt, Arabiskt, Arameiskan, Babyloniskt, Bibliskt, Egyptisk, Engelsk, Engelskt, Engelskt-keltiskt, Engelsk-keltiskt, Feniciskt, Finsk, Finskt, Forndanskt, Fornengelskt, Fornsvenskt, Fornnordiskt, Forntyskt, Fransk, Frisiskt, Germanskt, Gammalgermanskt, Gotiska, Grekiskan, Grekiska, Grekiskt, Hebreiska, Hebreiskt, Holländskt, Irländskt, Isländskt, Italienskt, Keltiskt, Lapskt, Latinsk, Latinskt, Maskulin, Nordiskt, Norskt, Persiskt, Persiskan, Romerska mytologin, Romerskan, Romerskt, Rysk, Ryska, Ryskt, Skotskt, Svensk, Svenskt, Samiskt, Spanskt, Spanska, Slaviskt, Tysk, Tyskt, Ungersk, Varniskt, Vendiskt, Wessex. För specifik sökning används bloggens egen sökmotor, den är väldigt kraftfull. För mer allmän sökning kan man förslagsvis välja kategori “Ministeriet gratulerar” och bläddra sig igenom arkivet.

Comments are closed.