Evigt poserande…

“Det sades en gÃ¥ng om en italiensk skÃ¥despelerska, av hänsyn kan hennes namn utelämnas här, att hon var ganska odräglig – ‘evigt poserande och teatralisk, patetisk och själfull, utan ens i misshugg rÃ¥ka fälla en naturlig replik‘. Det kan (tyvärr) ocksÃ¥ sägas om den största delen av Sveriges samlade skÃ¥despelarkÃ¥r…”

Comments are closed.