Ministeriet gratulerar (30/3)

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Holger och Holmfrid.

Holger

är en förkortad form av det gamla nordiska mansnamnet Holmger (fsv: Holmgæirr). Kom som nytt namn pÃ¥ 1800-talet. Namnet är ett s k variationsnamn, sammansatt av förleden “holme” (fsv: holmber) och efterleden “spjut” (fsv: gæirr). I Sverige förekommer under medeltiden även formerna “Honger”, “Hunger” och “Holinger”. Namnet har ibland getts betydelsen “spjutvän”. I Domesday Book förekommer namnet bland de nordiska i formen Holengar. Bortfallet av “m” som ger den nuvarande namnformen kan i Sverige beläggas frÃ¥n 1316. Namnet var ett modenamn i början av förra seklet och nu ökar namnet snabbt i popularitet igen. Idag finns det cirka 11.625 Holger.

Holmfrid

Ett fornnordiskt namn. En sammansättning av orden holme och frid (skön). Holmfrid var från början ett kvinnonamn men numer använt som mansnamn. På 1700-talet kom en sidoform till Holmfrid att användas, Hamfrid. Idag finns det cirka 365 män och 3 kvinnor som bär namnet Holmfrid.

holger-danske-marienlyst.jpg

Holger Danske i Helsingör.

Holger Danske är en dansk sagofigur och -hjälte, som enligt sägnen sover i ett valv under Kronborgs slott för att rycka ut och rädda sitt land när det är i nöd. Det är ocksÃ¥ en saga frÃ¥n 1845 av den danske författaren H.C. Andersen. Holger Danske omnämns första gÃ¥ngen i “Rolandskvädet” frÃ¥n mitten av det 1100-talet, som en av Karl den Stores riddare under namnet “Oger le Danois”. Man kan läsa mer här pÃ¥ danska wiki.

Comments are closed.