Estonia & Scandinavian Star

Det är idag 12 Ã¥r sedan Estonia sjönk och om knappt tvÃ¥ veckor är det 16,5 Ã¥r sedan Scandinavian Star brändes ur. Estonia seglade mellan Tallin och Stockholm. Av Estonias 989 passagerare räddades bara 137. Resten följde med bÃ¥ten i djupet. Scandinavian Star seglade mellan Oslo och Fredrikshamn. Scandinavian Star togs in i hamn i Sverige dÃ¥ branden avbröt seglatsen. Färjan togs in i hamn i Lysekil där röjningsarbetet vidtog med att bärga 158 ihjälbrända människor. Ögonvittnen berättade att stanken som fyllde stan var vedervärdig… Av de tvÃ¥ har Estonia fÃ¥tt mest uppmärksamhet. När det gäller Scandinavian Star rÃ¥der till exempel fortfarande osäkerhet om ägarförhÃ¥llande (!). Trots att expertis pÃ¥pekat att allt talar för att det var en anlagd mordbrand, av en eller flera personer som visste exakt hur de skulle bära sig Ã¥t för att ställa till största möjliga skada; med hjälp av sönderbrutna hydraulrör, startade pumpar (som bara kunde kommas Ã¥t av utbildad personal i lÃ¥sta utrymmen) och uppställda branddörrar – trotsa detta vägrar man tillsätta nya utredningar. Samma konstiga mönster gäller Estonia. I bÃ¥da fallen kan vi alltsÃ¥ bara konstatera att ingen tillfredställande undersökning ännu gjorts. Utan att överdriva kan man pÃ¥stÃ¥ att det i bÃ¥da fallen kan bero pÃ¥ att inblandade regeringar har mörkat och bromsat, även tillsatta haveriutredningar. Det mÃ¥ste anses som exceptionellt att tvÃ¥ nÃ¥gorlunda moderna bÃ¥tar, i modern tid, och i farvatten utnaför Sverige kan förlisa och förolyckas utan att vi fÃ¥r reda pÃ¥ hur det gick till och varför det hände. Fortfarande gräver privatpersoner och media upp nya oemotsägliga fakta – och ändÃ¥ händer ingenting. NÃ¥gon eller nÃ¥gra har bestämt sig för att lägga locket pÃ¥, och där ligger det tycks det…

estonia2.jpg

Estonia (med uppfällt bogvisir)

starforside.jpg

Scandinavian Star (brinnande)

Comments are closed.