Ministeriet gratulerar (27/6)

Ministeriet gratulerar idag dagens två keltiska namnsdagsbarn som är Selma och Fingal.

Selma
Keltiskt namn som betyder vackra utsikt. Namnet härrör frÃ¥n frÃ¥n keltiskan och ortnamnet Shelma som förekommer i diktverket “Ossians sÃ¥nger”. Det översätts med “vacker utsikt” och Selma brukar kallas för “den vackra”. Namnet har emellertid även ansetts härröra frÃ¥n arabiskan “Sulma”. I Sverige är Selma känt sedan slutet av 1700-talet, men är nu pÃ¥ tillbakagÃ¥ng. För cirka 20 Ã¥r sedan fanns det 5.000 Selma. Idag är siffran 4.723.

Fingal
Keltiskt namn som betyder “ljus främling”, “vit främling” (ursprungligen Fionnghall) med betydelsen ljus främling eller vit främling, och syftar pÃ¥ de ljushÃ¥riga nordborna. Till Sverige kom Fingal via engelskan pÃ¥ 1810-talet.  Namnet har alltid varit ovanligt i Sverige ända sedan det infördes i almanackan 1901 och det fanns för c:a 20 Ã¥r sedan omkring 750 Fingal. 31 december 2005 fanns det totalt 315 personer i Sverige med namnet, idag är siffran 295. Fingal är med andra ord klart utrotningshotad.

Fingal (eller Fingel) är en gestalt i skottarnas keltiska mytologi. Finn mac Cumhaill (ocksÃ¥ Fionn) är den centrala gestalten i irländsk, keltisk mytologi. (I Skottland kallades Finn för Fingel eller Fingal). I den s.k. “Feniancykeln” eller “Finncykeln”, leder han en grupp hjältar som kallas “Fianna” i en serie strövtÃ¥g. Finn bedriver krig över hela Irland men beskrivs som mänsklig och rättfram. Han sägs leva nära naturen och leva pÃ¥ jakt samtidigt som hans gestalt mycket starkt pÃ¥minner om kung Arthurs. Finn var en hjälte i sin egen rätt, men bildade ocksÃ¥, liksom kung Arthur, bakgrund för flera yngre hjältar. I en episod berättas det hur han blev omedelbart allvetande efter att ha svett sin tumme när han tillredde kunskapens lax.

Fingal Olsson är också en känd figur från en sketch av och med Martin Ljung.

Comments are closed.