FRA-lagen till Europadomstolen

Ibland är det tur att det finns andra människor än svenskar…

FRA-Lagen har ju kritiserats för att strida mot Europakonventionen. (Somliga har hävdat att det är att betrakta som en statskupp). I Belgien har det statligt tillsatta organet Commission de la protection de la vie privée (“Kommissionen för skydd av privatlivet”, förkortat CPVP) uttryckt oro för att lagen strider mot Europakonventionen och att en prövning bör ske i antingen EG-domstolen i Luxemburg eller i Europadomstolen i Strasbourg. (Den svenska ideella organisationen Centrum för rättvisa har förklarat sig vara villig att driva frÃ¥gan i domstol).

Det är den belgiska kommissonen, CPVP, som ska skydda medborgarnas intresse, som har följt den svenska debatten om FRA-lagen. Willem Debeucklaere, talesperson för kommissionen, har i ett tv-sänt tal uttryckt stor förvåning över att riksdagen röstade fram lagen. Han tror inte att det uppfyller den europeiska standarden, som naturligtvis även Sverige måste hålla sig till. Debeucklaere tror att detta kommer att hamna antingen inför den svenska författningsdomstolen, i Luxemburg, eller i Strasbourg.

Lagändringarna innebär i korthet att Försvarets radioanstalt (FRA) ges rätt att bedriva signalspaning pÃ¥ kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser (vilket bland annat innefattar telefon- samt en stor del av Internettrafiken). Detta har redan lett till att flera multinationella företag redan tagit sina affärer ifrÃ¥n Sverige och kommer inte att investera här i framtiden… Jaha, där gick BNP:n ocksÃ¥.

Sossarnas Mona Sahlin har gjort ett stort nummer av att hon ska riva upp lagen (om hon vinner valet nästa gÃ¥ng), men hon verkar ha konstigt kort minne. Propositionen lades visserligen fram av moderata försvarsminister Mikael Odenberg, men denne hade övertagit ärendet frÃ¥n den tidigare socialdemokratiska regeringen (promemorian gavs ut i juli 2005). Det var väl konstigt att hon missat det…

Comments are closed.