Ministeriet gratulerar (20/7)

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Margareta och Greta.

Margareta
Namnet kommer frÃ¥n persiskan, ursprungligen Margarita. Det har bildats av ett persiskt ord som betyder pärla. Till Sverige kom Margareta via grekiskan. Äldsta belägg i Sverige är sedan 1100-talet dÃ¥ kung Inge den äldres dotter fick namnet Margareta. Flera drottningar och prinsessor i Sverige har haft namnet. Olika kortformer är Margit, Märta, Greta, Marit och varianter är Margaret (engelska), och Margret(h)e (danska). Margareta är ett av de fem vanligaste namnet bland Sveriges kvinnor. 1950 var det det allra vanligaste, vilket innebär att dagens flickor mest fÃ¥r namnet som andranamn. För 20 Ã¥r sedan var Margareta ett av de allra vanligaste namnen med 325.000 företrädare. 31 december 2005 fanns det totalt 292.565 och idag är siffran 259.490. Det finns ocksÃ¥ 27.834 som stavar namnet med “h” (Margaretha). Fortfarande mÃ¥nga bärare alltsÃ¥ även om det minskar.

Greta
En kortform av Margareta, namnet har införts från tyskan. Greta är betydligt mindre vanligt än Margareta. Äldsta belägg i Sverige, är redan 1309. De första årtiondena av 1900-talet var Greta väldigt populärt, det är fortfarande ett av de 100 vanligaste förnamnen räknat på hela befolkningen. Nu ser det ut som om modevågen kan upprepa sig även i början av detta sekel. Sedan 1990 har populariteten ökat kraftigt och Greta kan nästa år vara ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen. För 20 år sedan fanns det drygt 32.000 Greta. 31 december 2005 fanns det totalt 15.393 och idag är siffran 14.362.

One Response to “Ministeriet gratulerar (20/7)”

  1. Ministry of Art & Jump News Blog » Blog Archive » Ministeriet gratulerar dessutom (20/7) Says:

    […] den 20 Juli gratulerar Ministeriet det ursprungliga namnsdagsbarnet Margareta till minne av en martyr vid namn Margareta av Antiokia, som dog Ã¥r 304. Namnet har funnits pÃ¥ […]