Ministeriet gratulerar (22/7)

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Magdalena och Madeleine.

Magdalena
Namnet kommer frÃ¥n hebreiskan. Det betyder “kvinnan frÃ¥n Magdala” och kom till Sverige som förnamn i mitten av 1400-talet via grekiskan. Namnet var ursprungligen ett grekiskt tillnamn, dvs. ett namn som lades till förnamnet, med betydelsen “frÃ¥n Magdala” (by i Israel). Den bibliska Maria Magdalena (som är upphovet till namnet i almanackan) fick just detta tillnamn för att skilja henne frÃ¥n Jesus mamma. Redan tidigt kom dock namnet att uppfattas som ett självständigt förnamn. En svensk kortform är Magda. Magdalena var ett ganska vanligt namn i början av 1900-talet och det har under de senaste Ã¥rtiondena Ã¥terfÃ¥tt mycket av sin tidigare popularitet. I början av 1970-talet fanns drygt 7.000 Magdalena, 20 Ã¥r senare bärs namnet av dubbelt sÃ¥ mÃ¥nga. PÃ¥ 1970- och 1980-talen var Magdalena ett modenamn bland de yngsta. Även i början av 1990-talets var Magdalena ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen. Men nu har modevÃ¥gen vänt och Magdalena har ramlat ut frÃ¥n 100-i-topp-listan. 31 december 2005 fanns det totalt 18.362. Idag är siffran 18.872.

Madeleine
Fransk form av Magdalena.  Namnet kommer frÃ¥n franskan. Det är den franska formen av Magdalena. Det är tidigast dokumenterat i Sverige pÃ¥ 1780-talet och förekommer i flera stavningsvarianter. Madeleine har under mÃ¥nga Ã¥r varit nÃ¥got av ett modenamn. Det började öka i popularitet redan pÃ¥ 1950-talet och blev ett modenamn nÃ¥gon gÃ¥ng pÃ¥ 1970-talet. I början av 1900-talet hade namnet omkring 9.000 företrädare. För 20 Ã¥r sedan fanns omkring 24.000 Madeleine. I slutet av 1980-talet nÃ¥dde modevÃ¥gen sin kulmen och nu faller namnet allt snabbare nedför listan. 31 december 2005 fanns det totalt 21.012 Madeleine. Idag är siffran 21.412 och dessutom finns det 379 Madelein (som alltsÃ¥ stavar det utan “e” pÃ¥ slutet). Försvenskade former av namnet är Malena och Malin.

Comments are closed.