Ministeriet gratulerar (23/7)

Ministeriet gratulerar idag dagens enda namnsdagsbarn som är Emma.

Emma
Namnet har kommit till Sverige via tyskan. Det brukar betraktas som en kortform för äldre namn med förleden Erm(in/an)- eller Irm(in/an) med betydelsen “hög”, “stor” och “väldig”. Emma kan ocksÃ¥ ses som en kortform för Emilia och Emerentia. Emma brukar dock översättas med den som är verksam i hemmet”, vilket har att göra med att Emma ocksÃ¥ ansetts härröra frÃ¥n ett ord med betydelsen flitig. För c:a 20 Ã¥r sedan var antalet omkring 40.000. Emma är just nu ett av de populäraste flicknamnen i Sverige. Sedan början pÃ¥ 1990-talet har namnet legat pÃ¥ första eller andra plats pÃ¥ topp-listan varje Ã¥r. I de äldre generationerna är Emma inte ens med bland de 100 vanligaste namnen. Men under slutet av 1800-talet var Emma däremot mycket populärt och 1875 var Emma det Ã¥ttonde vanligaste förnamnet. Den 31 december 2005 fanns det totalt 64.069 Emma och idag är siffran 66.367. Emma är pÃ¥ stark frammarsch med andra ord och ingen avmattning synes.

Emma finns dessutom som en möbel, som en roman, som manga (japansk serieform) som bÃ¥t och som ett museum, till exempel… Emma-O (Yemma) var dessutom i österländsk mytologi en underjordsgud, domare över de dödas själar. I kinesiskan känd som Yan Wang eller Yanluo (vilket är en förkortad transkribering av Sanskrits “Yama Räjä”). Som de dödas domare kan Emma-O ge ett bra nästa liv om man har meriterat sig. Men även de som misskött sig kan efter straff i undervärlden (Naraka) fÃ¥ Ã¥tervända till en ny kropp. Emma-O anses vara snarer en byrÃ¥kratisk position snarare än en Gud. Sägner berättar om rättfärdiga dödligas själar som blivit befodrad till Yanluo (Emma-O). I vissa fall anses Emma-O vara “King of Hell” men det är väl en vantolkning, förmodligen ligger Sankte Per närmare i den Bibliska mytologin.

2 Responses to “Ministeriet gratulerar (23/7)”

  1. Ministry of Art & Jump - Ministry News Blog » Blog Archive » Ministeriet gratulerar dessutom (1/8) Says:

    […] “Sankte Per”, himmelrikets portvakt, som släpper in dem som har tillträde. (jmfr Emma-O i japansk […]

  2. Ministry of Art & Jump News Blog » Blog Archive » Ministeriet gratulerar dessutom (23/7) Says:

    […] ha sändts till Ravenna av en viss Paulus, där han blev biskop och sedermera martyr. 1827 ersatte Emma. 1986-1992 dÃ¥ det blev mer eller mindre standard med tre namnsdagsnamn fick Emma sällskap av […]