Ministeriet gratulerar dessutom (9/8)

Idag den 9 augusti gratulerar Ministeriet det ursprungliga namnsdagsbarnet som var Romanus i den äldsta namnlängden som gällde före 1901. 1901 blev dagen istället omvandlad till Roland-dagen (kanske försökte namnsdagskommittén fÃ¥ med ett namn snarlikt det ursprungliga) detta gällde sedan ända fram till 1985. 1986-1993 blev det tre namnsdagsnamn (Roland, Ronald och Ronny) och 1993-2000 blev det istället Roland och Roine. 2001 blev standarden enbart Roland. Idag finns det 12 män som har förnamnet Romanus av dessa har endast 1 namnet Romanus som tilltalsnamn/förstanamn. Det finns 48 personer som har efternamnet Romanus, bland annat vÃ¥r älskade Lars Gabriel Romanus, (född 25 januari 1939 i Helsingborg), folkpartisten och socialministern (1978-79), som var verkställande direktör för Systembolaget under Ã¥ren 1982-99. Under en lÃ¥ng tid har han verkat för en restriktiv alkoholpolitik i Sverige…

Men den som gett namn till dagen var Sankt Romanus Ostiarius, en romersk adelsman som blev helgonförklarad, han är en av minst 7 kristna martyrer som heter “Romanus”. Det finns ocksÃ¥ en pÃ¥ve som hette Romanus. Sankt Romanus Ostiarius är ett legendariskt helgon i den Katolska Kyrkan. Legenden om honom berättar att han var en soldat som konverterade till Kristendomen och blev fängslad för detta. Han blev senare Ostarius (latin för dörrvaktare) i Rom, en slags kyrkotjänare som stod vid ingÃ¥ngen till gudstjänstlokalerna, och avhöll obehöriga frÃ¥n att inträda och anvisade de gudstjänstbesökande deras platser. Han blev senare martyriserad (dödad för sin tro).

Comments are closed.