Ministeriet gratulerar dessutom (27/9)

Idag den 27 september gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Damianus som stod i den ursrpungliga namnsdagslängden på dagens datum. Vid 1901 års namnsdagsreform ersattes den gode Damianus med Dagmar som fick ståta i ensamt majestät. 1986-1993 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Dagmar sällskap av Donald och Douglas, som hade samtidig namnsdag. 1993-2000 blev det nya bullar och Dagmar fick sällskap av Rigmor. 2001 blev det också den i fortsättningen gällande standarden.

Namnet Damianus fanns med till minne av en kristen läkare och martyr, som tillsammans med sin bror Cosmas utförde många under i Mindre Asien. Fram till 1620 var namnet på dagens datum Cosmas även han kristen läkare och martyr, och bror till den nyss nämnde Damianus. Cosmas (Kosmas) och Damian (Damianus) dog cirka 303. De var tvillingbröder och verkade som läkare i Syrien. De vördas som helgon inom bland annat Romersk-katolska kyrkan. Deras helgondag firas den 26 september (tidigare den 27 september). Cosmas och Damianus var till yrket läkare och tog, enligt legenden, inte betalt för sina tjänster. De skall ha botat en lång rad människor och även ha fört många till tro på Jesus Kristus. Under början av 300-talet rasade kejsar Diocletianus förföljelse mot de kristna, och Cosmas och Damianus blev arresterade för att ha bekänt sig till Kristus. Den romerske ståthållaren i Syrien lät förhöra och tortera dem. Efter en tid i fängelse blev de båda bröderna halshuggna, men deras kult spreds snabbt.

Under 600-talet fördes Kosmas och Damianus reliker till Rom, där en kyrka, Santi Cosma e Damiano, hade invigts åt dem. Kyrkan, som är belägen vid Forum Romanum, har en absidmosaik som bland annat framställer de båda tvillingbröderna inför Kristus.

Comments are closed.