Ministeriet gratulerar dessutom (30/9)

Idag den 30 september gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Hieronymus som funnits med i den ursprungliga namnsdagslängden på dagens datum. Vid 1901 års namnsdagsreform ersattes den gode Hieronymus med Helge som fick ståta i ensamt majestät. 1986-1993 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Helge sällskap av Heidi och Härje som hade samtidig namnsdag. 1993-2000 försvann Härje och Helge fick istället sällskap av Helny. 2001 blev Helge ensamt kvar som den i fortsättningen gällande standarden. Enligt SCB finns det 13 män som har förnamnet Hieronymus, dock ingen som har Hieronymus som tilltalsnamn.

Hieronymus fanns med i namnsdagslängden till minne av en s.k. kyrkofader med detta namn, han dog 30 september 420 i Betlehem. Hieronymus är mest känd för att han översatte Bibeln från grekiska och hebreiska till latin, se Vulgata. 1298 utnämndes han till kyrkolärare. Han vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan. Hans helgondag firas den 30 september.  Han är alla översättares och bibliotekariers skyddshelgon.

Comments are closed.