PRESSRELEASE РF̦rsta Humanistcollege ackrediterat

FÖRSTA HUMANISTCOLLEGE I SVERIGE ACKREDITERAT

Efter träget arbete har Eslövs Gymnasieskola (Bergaskolan) blivit ackrediterat som Humanist College (HC) – och det är förstÃ¥s ett stolt faktum att Berga är den första Gymnasieskolan i landet som blivit ackrediterad som HC. Ansökan till Konstministeriet gick igenom i mitten av september i Ã¥r och detta ska nu firas under Berga skolans ”Öppet Hus” den 15 november. Det blir officiellt högtidstal, mingel och certifieringsceremoni med bland andra Kulturminister Fredrik Larsson.

Gymnasieskolan i Eslöv har som första Gymnasieskola i Sverige utsetts till ett ackrediterat (godkänt) Humanistcollege av Konstministeriet (Ministry of Art & Jump). Kulturministern, skolpersonal, lärare och elever har varit engagerade i arbetet med att få till stånd en ackreditering vars syfte bland annat är att fokusera på vikten av de humanistiska ämnena: Språk, Kultur, Musik, Dans, Teater och Bild. Satsningen syftar också till att på längre sikt få till ett samarbete mellan skola och kulturliv och föra dessa närmare varandra. Ackrediteringen syftar även till att skolan (HC) i framtiden ska kunna samverka med kulturskolorna och kulturlivet i hela Öresundsregionen, och i Sverige.

Ett och ett blir tre
Kulturministern Fredrik Larsson betonar att Humanist College bör ha en mer framskjuten position i samhället och i utbildningssammanhang och menar att läget här i Eslöv är fullständigt lysande. – Det här är en relevant satsning som kan ge eleverna en insikt i den humanistiska världen och är ett steg framÃ¥t för att stärka den kulturella utvecklingen. Om man fÃ¥r säga sÃ¥ själv är det en smart satsning – pÃ¥ rätt plats och i rätt tid, säger Kulturministern. Han betonar ocksÃ¥ vikten av samarbete och framhöll att summan är alltid större än de ingÃ¥ende delarna “Ett och ett kan faktiskt bli tre – eller mer”.

Plats: Gymnasieskolan i Eslöv (Bergaskolan)

När, var: Öppet hus 10-14, Certifierings ceremoni, “Gula torget” kl 11.00

Hur: Tal, Bandklippning, Skumpa, Diplom ceremoni för lärarna, Mingel m.m.

Mer info: www.eslov.se/gymnasieskolan

One Response to “PRESSRELEASE – Första Humanistcollege ackrediterat”

  1. Ministry of Art & Jump News Blog » Blog Archive » Ackrediterings ceremoni Says:

    […] Klockan 11.00 startat ceremonin med tal, bandklippning, diplomutdelning, mingel med mera. Läs mer. […]