Ministeriet gratulerar dessutom (14/2)

Idag den 14 februari gratulerar Ministeriet naturligtvis det ursprungliga namnsdagsbarnet Valentin som har funnits på dagens datum sedan medeltiden (även i formen Valentinus) till minne av en kristen biskop och martyr, som dog martyrdöden 269. Namnet har aldrig flyttats. Vid 1901 års namnsdagsreform kvarstod Valentin i ensamt majestät. Vid 1986-1992 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Valentin sällskap av Valentina och Vally. 1993 blev det ändringar igen och Valentin fick istället dela på namnsdagen med Tina. Vid 2001 års namnsdagsreform blev det återigen Valentin som fick dagen för sig själv.

Namnet, ursprungligen Valentinus, kommer frÃ¥n latinets valens som betyder “stark” eller “frisk”. Namnet var lite i ropet för 100 Ã¥r sedan men aldrig nÃ¥got riktigt modenamn. Sedan 1990-talet ökar namnnet pÃ¥ nytt i frekvens, men det är dock ganska fÃ¥ som fÃ¥r det som tilltalsnamn. Det finns 6.808 män som har förnamnet Valentin, av dessa har endast 449 namnet som tilltalsnamn. Det finns idag även 20 kvinnor som har förnamnet Valentin, av dessa har dock bara 1 namnet Valentin som tilltalsnamn.

Sankt Valentin eller Sankt Valentinus är beteckningen på åtminstone tre olika personer som led martyrdöden på 200- eller 300-talet, och det är oklart vilken av dem som gett upphov till den minnesdag. En av de kanske mest kända är Valentinus, en präst i antikens Rom. Han lär ha halshuggits den 14 februari 269 e.Kr. under kejsar Claudius II förföljelse av kristna. Han valde martyrdöden istället för att avsäga sig sin tro. Hans brott var att han skulle ha vigt kristna par. I senare böcker utvidgas historien. Då berättas det bland annat i Jacobus de Voragines bok om hur han har hjälpt sin fångvaktares dotter att få tillbaka synen. Som tack skulle alla i fångvaktarens hushåll ha blivit kristna.

Minnesdagen av honom firas sedan år 498 den 14 februari på anmodan av påven Gelasius I. Efter en allmän utrensning 1969 av helgon med legendursprung ur helgonförteckningen, firas Sankt Valentin inte längre officiellt inom den Romersk-katolska kyrkan. Kopplingen till romantik och kärlek uppstod troligtvis genom en folklig föreställning om att fåglar i mitten av februari sökte och fann sin partner. Den engelske poeten Geoffrey Chaucer skrev på 1300-talet bl.a ett poem om detta:

For this was sent on Seynt Valentyne’s day
Whan every foul cometh ther to choose his mate.

Firandet kring Sankt Valentin har, framför allt inom den anglosaxiska kultursfären, fortsatt in i våra dagar, och på senare år har seden att fira Alla hjärtans dag även fått fäste i Sverige.

Comments are closed.