Ministeriet gratulerar dessutom (24/2)

Idag den 24 februari gratulerar Ministeriet förstås det ursprungliga namnsdagsbarnet Mattias som har funnits på dagens datum sedan gammalt, till minne av en av Jesu lärjungar, och har inte flyttats. Fram 1996 lades Skottdagen in vart fjärde år. Vid 1986-1992 då det blev standard med tre namnsdagsnamn fick Mattias sällskap av Mats och Matti. Vid 1993 år namnsdagsreform blev Mattias och Mats kvar och det blev den i fortsättningen gällande standarden. När Skottdagen lades in denna dag vart fjärde år innebar det att namnsdagarna 24-28 februari försköts till 25-29 februari. Sedan år 2000 har skottdagen dock flyttats till 29 februari.

Comments are closed.