Nära ögat…

I år är det Internationella rymdåret och i förrgår svepte en stor nyupptäckt asteroid förbi jorden. Den upptäcktes för mindre än en vecka sedan och kom väldigt nära jorden, med rymdmått mätt. Asteroiden, kallad 2009 DD45, rusade förbi 7.480 mil från jorden, vilket är ungefär dubbelt så högt som de geostationära satelliterna och betydligt närmare än månen. Avståndet är mindre än en femtedel av avståndet till månen. Forskarna tror att asteroiden var mellan 20 och 50 meter bred, alltså i storlek med den förmodade Tunguska-asteroiden som är den största kända kollisionen mellan jorden och en annan himlakropp under de senaste 100.000 åren.

När en sÃ¥ stor asteroid slÃ¥r ner orsakar det en enorm förödelse. Ã…r 1908 slog nÃ¥got ner i Tunguska i Sibirien, och även om det ännu inte har kunnat fastställas vilken typ av himlakropp det var, sÃ¥ lutar man i forskarkretsar Ã¥t att det var en c:a 30 m bred asteroid. Vad det än var sÃ¥ utraderades ett skogsomrÃ¥de pÃ¥ drygt 2.000 kvadratkilometer (vilket är betydligt större än hela stor-London – med alla dess 32 stadsdelar).

Nedslagsplatsen i Tunguska undersöktes första gÃ¥ngen 1927 av Leonid A Kuliks expedition. Nedslaget beräknas ha motsvarat 40 megaton trotyl, vilket kan jämföras med atombomben i Hiroshima som motsvarade 0,0125 megatons sprängverkan… (en fis i rymden alltsÃ¥).  Asteroidnedslaget i Arizona för c:a 50.000 Ã¥r sedan har uppskattats till ca 3,5 megaton. Tunguska-nedslaget var enkelt uttryckt en attans stor smäll… Inget man önskar sig över tättbebyggda omrÃ¥den med andra ord… Hade Tunguska-nedslaget slagit ned nÃ¥gra timmar senare hade det mesta av norra Europa förmodligen upphört existera dÃ¥ den slagit ner i höjd med Helsingfors och Oslo. Ett nedslag i Östersjön kunde fÃ¥tt katastrofala verkningar… Förmodligen hade all civilisation i Skandinavien upphört att existera som vi känner den och frÃ¥gan är om norra Tyskland, Polen och andra Östersjöstater hade klarat sig. Vi fÃ¥r vara glada att asteroiden missade oss i förrgÃ¥r…

Även om DD45 är det närmaste som väntas i mars så är den dock inte ensam, under mars månad finns det över 10 olika asteroider i jordens närhet. Man räknar med att det finns 1035 potentiella farliga himlakroppar nära jorden och det upptäcks hela tiden nya.

Den 50.000 Ã¥r gamla kratern i Arizona, 1,2 km i diameter, 200 m djup – c:a 3,5 megatons sprängverkan mot de 40 megaton i Tunguska. Dock finns ingen krater i Tunguska…

Comments are closed.