Minister doppelganger in Space

Om 6-7 dar åker (förhoppningsvis) Sveriges förste astronaut, Christer Fuglesang, upp med Rymdfärjan Discovery till den internationella rymdstationen.

Av någon anledning blev jag misstagen för Christer Fuglesang för några år sedan. Det började med att jag var utskickad att skriva om en ny och ovanlig Saab-handlare i södra Texas, närmare bestämt i Houston. Eftersom tre dagars intervjuer i Houston begav jag mig söderöver för semester längs dom milsvida stränderna vid Corpus Christi.

Det bar sig inte bättre än att jag fick lÃ¥na en Saab Cabriolet frÃ¥n “Dealern”. Allt gick bra förutom nÃ¥gon liten skärmstöt, men när jag lämnade tillbaks bilen berättade en av cheferna att han varit säker pÃ¥ att jag var en av Astronauterna (tydligen brukade NASA:s astronauter köpa bilar hos handlarn). Men jag kunde inte för mitt liv fatta hur han kunde blanda ihop mig, en svensk reporter pÃ¥ uppdrag frÃ¥n Saab med en astronaut, även om denne ocksÃ¥ rÃ¥kade vara svensk. Kanske trodde han att alla svenskar var astronauter… NÃ¥väl, dom har rätt stark sol i Texas 😉

————————————————————————————————

In 6 or 7 days will the first ever Swedish astronaut, Christer Fuglesang, go up with the spaceshuttle Discovery to the international space station.

For some reason I was in a mix up with Mr Fuglesang a few years ago. It all started out when I was freelancing reporter and sent out to write about a new and unusual Saab Dealer in south Texas, in Houston to be more exact. After three days of interviews in Houston I started off for vacation at the sandy beaches outside Corpus Christi.

I was lent a Saab convertible from the Dealership. All went well, apart from a little fender bender, but when I returned the car one of the managers told me that he had been certain that I was one of the astronauts (apparently the NASA spacemen bought their cars at the Dealership). But I couldn’t for the life of me understand how he could get me mixed up, a Swedish reporter on a mission from Saab, with an astronaut – even if this astronaut happened to be Swedish. Maybe he thought all Swedes where astronauts… Oh well, the sun is pretty strong in Texas 😉

fuglesang-training.jpg fuglesang-mission-patch_sts116.jpg

Mr Fuglesang training at NASA, and the mission badge for the Discovery Mission.

2 Responses to “Minister doppelganger in Space”

  1. Ministry of Art & Jump News Blog » Blog Archive » Rymdprogrammet Says:

    […] rymdprogrammet som i lÃ¥nga loppet kan ha störst genomslag pÃ¥ världsutvecklingen. Just nu sitter Ministerns dubbelgÃ¥ngare där uppe i himmelen och blickar ner pÃ¥ oss (om han hinner det). Spela harpa hinner han nog inte […]

  2. Ministry of Art & Jump News Blog » Blog Archive » Christer has left the orbit! Says:

    […] Ministerns s.k. dubbelgÃ¥ngare har nu landat och är Ã¥ter tillbaka pÃ¥ moder jord eftersom rymdfärjan Discovery (uppdragsnummer […]