FAQ 02

Ofta fÃ¥r Ministeriet svara pÃ¥ oändliga frÃ¥gor, detta tar tid att besvara och ibland blir det ingen tid över, därför har vi startat en FAQ (engelska: Frequently asked questions – betyder ungefär ofta ställde frÃ¥gor). Därmed kan alla se svar pÃ¥ frÃ¥gor dom kanske gÃ¥r och undrar över. Här är dom senaste frÃ¥gorna som inte hunnit besvaras:

——————————————————————————–
Varför heter det rusningstrafik när bilarna kör som långsammast?

Svar: Kanske för att folk rusar sina motorer i sin ilska och frustration över att sitta fast i en bilkö. Skämt Ã¥sido. För att illustrerar det hela kan vi ta engelskans “Peak-hour” som exempel. Det begreppet betyder att det är en “topp” i trafiken, inte att trafiken är uppe pÃ¥ en bergstopp och kör. (Visserligen kallas det ocksÃ¥ för “Rush-hour” men lÃ¥t dig inte distraheras av det).
——————————————————————————–

Varför skruvar man ner volymen på bilradion när man inte riktigt hittar?

Svar: Den här frågan är tydligen ställd av någon som inte distraheras av yttre påverkan. Personen har förmodligen inga stökiga grannar, inga barn, ingen skällande hund eller annat uppmärksamhetskrävande husdjur. Eller så är han/hon stendöv.
——————————————————————————–

Varför är det aldrig upptaget när man ringer fel?

Svar: Det är det nog, men fråga dig istället hur du vet att du slagit rätt när det tutar upptaget? (Eftersom du tror du slagit rätt när du andra gånger bevisligen slagit fel och kommit fram till fel person).

Comments are closed.