PRESS RELEASE “ANSCHLUSS” – NIMIS 30 Ã…R – NIMIS 30 YEARS

Nimis firar 30 år
Ladonien högtidlighÃ¥ller Nimis 30-Ã¥rsjubileum i helgen med att genomföra en historisk anslutningsomröstning – “Anschluss”. Alla medborgare och besökande turister pÃ¥ plats i Ladonien den 31:e juli äger rätt att rösta -huruvida Sverige ska fÃ¥ ansluta sig till Ladonien. SÃ¥väl medborgare som turister fÃ¥r rösta, även svenskar äger rösträtt i detta historiska val som kan sätta punkt för de lÃ¥nga stridigheterna med vÃ¥rt närmaste grannland.
“Anschluss” är (förmodligen) den första riktigt demokratiska omröstningen nÃ¥gonsin, eftersom alla nationaliteter fÃ¥r delta i röstningen, inga provinsiella nationella begränsningar rÃ¥der. Valet kommer även att ske pÃ¥ en speciellt inrättad Internet-sida sÃ¥ att röstning även kan ske virtuellt, via nätet.
Presidenter, Statssekreterare och Ministerar kommer att närvara under dagen. Ett speciellt anslutningshopp kommer att utföras av Ladoniens Konst- och Hoppminister.


Nimis is celebrating 30 years anniversary
Ladonia celebrates Nimis 30 years anniversary this weekend by carrying out a historic annex-voting – The Anschluss. All citizens and visitors in Ladonia on July 31 has the right to participate in the voting, about if Sweden will be allowed to be annexed to Ladonia. Both citizens and tourists… will be allowed to vote. Also swedes has the right to vote in this historical voting that might put an end to a long conflict.
“Anschluss” is (probably) the first truly democratic voting. Ever. Since all nationalities may participate in the voting. No provincial national limitations prevails. The voting will also take place on a dedicated Internet site – so the votes can also be casted via the net.
President, Secretary of State and Ministers will be present during the day. A special Anschluss-jump will be performed by the Minister of Art & Jump.
När/When: Lördag/Saturday 31/6, kl 13.00-17.00.
Var/Where: WOTAN CITY, Ladonia (ARILD)
NOTE: DEPENDING ON THE SATURDAY WEATHER THE WHOLE EVENT MAY TAKE PLACE ON SUNDAY. RAIN=RAIN-CHECK.

Comments are closed.