Människan är…

“Människan är inte ett rationellt djur, utan ett rationaliserande sÃ¥dant.”

Comments are closed.