Välgörenhetskonsert i Göteborg framflyttad till 27/1

Ministry of Art & Jump och Neurobash har som tidigare annonserats planer på en stödkonsert för Salladsbaren “Wild n Fresh” i Göteborg. Salladsbaren är sedan åtskilliga veckor utsatt för facklig blockad vilket bland annat lett till att hela Saluhallen Briggen i Göteborg, där Salladsbaren finns, får lida när facket såg till att soporna inte tömdes. Under den gångna veckan har soporna åter fått tvångstömmas. En ny utredning har också tillsatts som denna gången nu också tillvaratar Salladsbarens uppgifter. (Read all about it i GP).
Stödkonserten har på grund av sjukdom flyttats fram till nästkommande helg (lördag 27/1). NeuroArt har varit i kontakt med både Salladsbaren och Saluhallen och spelningen kommer att genomföras som en gratis lunchkonsert på plats inne på Saluhallen Briggen i Göteborg kl 13.00, lördagen den 27/1.

Trycket pÃ¥ ägarna har blivit sÃ¥ stort att dessa funderar över att sälja sin verksamhet. “Vi kan inte stillatigande se pÃ¥ när
dylika stridsmetoder tas till i sÃ¥na här sammanhang” säger ett NeuroArt som är uppriktigt förvÃ¥nat över fackets agerande.

Som tidigare sagts kan ett ännu icke namngivet Göteborgs-band komma att ansluta sig till projektet.

Alla eventuella överskott på spelningen kommer Salladsbaren till gagn.

Comments are closed.