Det är lätt…

“Det är lätt att vara tolerant, när man befinner sig i minoritet.”

Comments are closed.