Ill again – sjuk igen

Jaha, dÃ¥ var det dags för en ny vända i Ministerns influensaförkylning, som börjar likna The Never Ending Story… Just när man började känna sig lite pÃ¥ bättringsvägen, sÃ¥ blir det backlash. Halsen började göra ont – igen. Och den här gÃ¥ngen minst lika ont som dÃ¥ det inte var halsfluss… Nu mÃ¥ste det vara halsfluss tänkte jag och släpade mig till närmaste telefon för att konsultera en lokal medicinman – igen. Börjar kännas tjatigt… Efter en kort titt med ett periskop i halsen lades pannan i djupa veck. Time Out. Ännu en doktor tillkallades för överläggning. Det konstaterades sÃ¥rbildning i halsen! (Inte konstigt att det kändes som om jag svalt en taggtrÃ¥d… Kanske var det ingen dröm trots allt?). Det ordinerades genast starka tinkturer att gurgla halsen med (för desinfektion och bedövning). – Svälj det inte bara, det är inte bra för magen, sa doktorn. Efter första gurglingen kan jag lova er att om sÃ¥ sker är det ett olycksfall i arbetet. Kort sagt, det smakar inte hallon… Mer som framkallningsvätska blandat med Fernet Branca. (F.B. är förresten väldigt bra att ha hemma om man har svÃ¥rt att kräkas).

andolex-p1260338-rzopti.jpg


ANDOLEX
1,5 mg/ml munsköljvätska

Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.
benzy-0002.gif

Aktivt innehållsämne: benzydaminhydroklorid (1,5 mg/ml). Kemiskt namn: 3-[(1-Bensyl-1H-indazol-3-yl)oxi]-N,N-dimetylpropylamin

Hjälpämnen: etanol, glycerol, metyparalhydroxibensoat (E 218), natriumsackarin, polysorbat, färgämnen (kinolingult E 104, patentblått E 131), samt smakämnen och renat vatten.
Innehavare av godkännande för försäljning: 3M Health Care Ltd, Loughborough, Storbritannien
Information lämnas av: 3M Pharma, 3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna, tel: 08-92 21 00

1. VAD ÄR ANDOLEX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
Munsköljväska. Andolex används för korttidsbehandling av lokala smärttillstånd i mun och svalg.

2. INNAN DU ANVÄNDER ANDOLEX
Använd inte ANDOLEX: Om du är överkänslig mot benzydaminhydroklorid eller något av innehållsämnena.
Var särskilt försiktig med ANDOLEX: Detta läkemedel innehåller 10 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 1215 mg per dos, motsvarande 30 ml öl, eller 12,5 ml vin. Andolex ska inte sväljas så mängden alkohol som kommer in i blodbanan är mycket liten.

Andolex innehåller metylparahydroxibensoat som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).
Andolex innehåller alkohol. Upptaget i kroppen vid munsköljning förväntas vara minimal men försiktighet rekommenderas vid bilkörning och användning av maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information här för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. HUR DU ANVÄNDER ANDOLEX
Doseringsanvisning: Vuxna samt barn över 12 år: Skölj munnen eller gurgla med 15 ml under c:a 30 sekunder var 1,5-3 timme enligt föreskrift. Lösningen skall ej sväljas utan spottas ut.

Behandlingstid
I likhet med behandling av övriga icke kroniska smärttillstånd bör behandling längre än en vecka undvikas, om inte orsaken till smärtan är känd och behandlande läkare förskrivit längre tid.
Om du använder mera ANDOLEX än du borde: Vid överdosering, kontakta sjukhus, läkare/tandläkare eller Giftinformationscentralen (tel: 112).

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Andolex ha biverkningar. Vanliga (uppkommer hos fler än 1 av 100): Stickningar och bedövningskänsla i munnen. Sällsynta (uppkommer hos färre än 1 av 1000): Hudutslag, klåda, andningsbesvär.
Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna text tala om det för din läkare eller farmaceut.

5. FÖRVARING AV ANDOLEX Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

Comments are closed.