Fördel med förkylning

Det är inte någon vitt spridd insikt kanske, men såhär i förkylningstider bör det påpekas att det finns ett flertal fördelar med att vara förkyld:

1) Förbrödring och medkänsla sprids i samma takt som viruset. Nästan snabbare.
2) Det gör oss alla lite mer jämlika. Alla är vi lika inför förkylningens lagar.
3) Det inbjuder till allehanda alkoholdränkta huskurer som kan avnjutas utan risk att uppfattas som skÃ¥p-supare. Det hjälper nog dock föga, men det gör det sÃ¥ mycket roligare att vara förkyld – som min kära morfar alltid sa.
4) Folk blir roligare när de är förkylda (speciellt om man finner lyteskomik och nasala talare lustigt).
5) Det höjer folks medvetande om hälsans fördelar, sådant inser man oftast inte förrän man är sjuk.
6) Folk blir smartare. Man lär sig en massa nytt om medicinering, huskurer, hälsa och sjukvård.
7) Man kan klaga lite mera över livets orättvisor, utan att för den delen uppfattas som gnällig.
8) Förkylning innebär också ett neutralt samtalsämne att dryfta o klaga över med sina olycksbröder (och olyckssystrar). Extra säkert eftersom det inte anknyter till politik, religion eller sexuell läggning. Safe.
9) Det ges tillfälle till att lata sig, i form av “vila”.

Comments are closed.