Vinterväglag

dubbadäck

PÃ¥ förekommen anledning tänkte ministeriet bara elaborera en smula pÃ¥ ämnet angÃ¥ende vinterdäck och deras varande. Som bosatt i den sydligaste regionen av landet Sverige är det en viss skillnad pÃ¥ vinterdäcksplanerandet och användandet än det är uppe i norr (Norrbotten t.ex.). Det finns mÃ¥nga föreställningar och mytbildningar runt detta dubbade eller odubbade fenomen. Bered er pÃ¥ en byrÃ¥kratisk men dock klargörande svada… I Svea rike är det numera följande som gäller (och jag citerar):

“…krav pÃ¥ att fordon har vinterdäck eller likvärdig utrustning 1 december – 31 mars om vinterväglag rÃ¥der. Under denna period är minsta tillÃ¥tna mönsterdjup för vinterdäck 3 mm.

Dubbade däck är tillÃ¥tna 1 oktober – 15 april. De är även tillÃ¥tna under annan tid om vinterväglag rÃ¥der eller förväntas.

  • Med “vinterväglag” menas att det finns snö, is, snömodd eller frost pÃ¥ nÃ¥gon del av vägbanan.
  • “Likvärdig utrustning” kan till exempel vara sommardäck med snökedjor pÃ¥ alla hjul.
  • Vid användning av dubbade däck mÃ¥ste alla hjul pÃ¥ fordonet vara försedda med dubbdäck.

Användning av friktionsdäck är tillÃ¥tet hela Ã¥ret men friktionsdäck är vanligen ej avsedda för sommarväglag vilket kan göra dem olämpliga som sÃ¥ kallade Ã¥ret runt-däck. Eventuella följder kan till exempel vara mycket högt slitage och problematiska köregenskaper.”

Än sÃ¥ länge Ã¥ker ministeriets turbo-racer fortfarande pÃ¥ sommarsulor, eftersom det faktiskt är sÃ¥ att nÃ¥got vinterväglag fortfarande inte uppstÃ¥tt. Förutom en vecka i början av december, men dÃ¥ var ministern inte ute pÃ¥ de svenska vägarna… SÃ¥ fort väglaget förändras, Ã¥ker dock de fulfälgar nypÃ¥krängda dubbdäcken pÃ¥ bilen. Var sÃ¥ säker.

Comments are closed.