Förslag för Kultur- och Idrottsministern: “Kraft genom glädje” – till Sveriges gagn

Meddelande: Hejsan kära Lena,

Som Kultur- och Idrottsminister är du förstÃ¥s den som jag självklart vänder mig till när jag vill föreslÃ¥ att vi i Sverige grundar en statlig fritidsorganisation. Mitt namnförslag är “Kraft genom glädje”. Jag skulle förstÃ¥s själv vilja vara del av det här och tycker att det finns mycket viktigt som kan göras. KGD skulle kunna arrangera gymnastik, simlektioner, sykurser, schackturneringar och konserter. Det är ganska lätt och billigt att organisera och vänder sig till mÃ¥nga intresserade. Man kan ocksÃ¥ tänka sig att stödja vuxenutbildning. Överhuvudtaget borde all sorts utbildning och kursutbildning knytas till KGD. Inte minst mjuka holistiska värden. En stor del inom KGD skulle kunna organisera utflykter och resor. Den delen av KGD borde kunna stÃ¥ för sÃ¥ mycket som fyra femtedelar av omsättningen. Kulturarrangemang som varietéer och liknande skulle ocksÃ¥ kunna ingÃ¥ och bÃ¥de marknadsföra och finansiera.

Detta borde också åtföljdes av ett sparprogram, för svenska familjer för att återinföra ekonomiskt och målinriktat tänkande samt långsiktigt sparande för att uppnå sina mål. Sparprogrammen förvaltas i statlig regi och avkastningen på besparingarna kan betala en del av verksamheten. Man kan också tänka sig att semesterparadis inom och utom landet skulle kunna grundas för att ingå i KGD.

Finansiering
En majoritet av svenska arbetare, arbetsgivare och statligt anställda bör vara anslutna. Medlemmarna betalar varje månad en medlemsavgift på minst 20 SEK. En majoritet av KGD-medarbetare borde kunna arbeta utan betalning, liknande många ledare och tränare inom idrotts- och fotboll t.ex. Detta håller nere personalkostnaderna, men naturligtvis måste också betalda medarbetare anställas. Den stora delen av inkomsterna för verksamheten ska bestå av medlemsavgifter, men staten borde också kunna tillskjuta bidrag (liksom till sport och idrottsföreningar m.m.). KGD skulle också kunna finansiera en del av sin verksamhet genom att resorna man anordnar delvis betalas av de resande. Som medlem får man kraftigt rabatterade resor och evenemang, och kan också välja att använda delar av sitt sparprogram som betalning för detta.

Detta förslag skickades från Konstministeriet förra veckan till svenska regeringskansliet, ställt till Lena Adelson-Liljerot (förlåt, Adelsohn Liljeroth). Vi återkommer när svaret anländer. Vi vet att alla inkomna mejl i alla fall läses, och ett mottagningskvitto är mottaget.

2 Responses to “Förslag för Kultur- och Idrottsministern: “Kraft genom glädje” – till Sveriges gagn”

  1. Ministry Blog » Blog Archive Says:

    […] den minnesgode läsaren kanske kommer ihÃ¥g skrev Ministern nyligen ett brev till Sveriges Kultur- och Idrottsminister (eller om det är tvärtom). Konstministern argumenterade […]

  2. ministry Says:

    Svaret finns nu att läsa på: http://www.ministryofart.se/blog/archives/3017