Att utnytttja sina svagheter – Update

1205

Som tidigare har berättats här har Konstministern utnyttjat två av sina svagheter och ställt dessa mot varandra. Detta i ett led för att undersöka om även verkligheten fungerar som Matematiken då man kan ta två minus och få ett plus. Experimentet med att dra undan mattan för Konstministerns tidsoptimism med hjälp av dennes dåliga minne har visat sig vara ett mycket framgångsrikt koncept!

Tanken var att genom att spela ut dessa båda (2) negativa krafter försöka skapa en (1) positiv. För att kunna hålla tiden bättre ställdes armbandsuret fram fem minuter. Och det var där den stora finten kom in. Nämligen ett dåligt minne. Försöket att utnyttja det dåliga minnet har visat sig vara en framgångssaga! Eftersom Konstministern glömmer bort att klockan är framställd 5 minuter har tidhållningen blivit betydligt bättre. Sedan starten för detta lokala sociala experiment (mars 2012) har det gått över förväntan! Utvärderingen har visat sig att det dåliga minnet verkligen glömmer bort att klockan är framställd! Ibland , eller oftast, är Ministern medveten om att klockan är framställd och alltså går för fort. Oavsett detta har det visat sig att den önskade effekten har uppnåtts.

Experimentet fortlöper och rekommenderas för andra som lider av samma problem. Skicka gärna in utvärderingar av era egna experiment.

Comments are closed.