Tankar i veckan

Senaste veckans offentliga samtalsämnen har fÃ¥tt följande tankar att puttra…

Varför måste vi respektera de som röstar på SD? Respekterar du de människor i Tyskland som röstade fram Nazisterna till makten också?? Jag hoppas innerligt att de som röstat på SD gjort det av ren idioti, för gör de det med berått mod och full insikt i vad de små nasseynglen är ute efter, då är vi på pottkanten rejält.

Skulle vi låta vilken politisk åsikt som helst stå oemotsagd? Är det mer synd om ett nationlistiskt/populist-parti (oavsett politisk färg) än någon annan? Tål man inte kritisk granskning så har man inte i ett politiskt system att göra.

Att man skulle vara partisk bara för att man inte ställer sig neutral till fascistiska och populistiska strömningar mÃ¥ste vara det mest korkade hittills i svensk debatt…

Sen kan vi kan alltid dra till med att vi är bäst och det är värre i Afganistan, eller Ryssland, eller på Kuba. Det för ju verkligen debatten framåt. Eller inte.

Comments are closed.