Svar på förslag till Kultur- och Idrottsministern

Som den minnesgode läsaren kanske kommer ihåg skrev Ministern nyligen ett brev till Sveriges Kultur- och Idrottsminister (eller om det är tvärtom). Konstministern argumenterade i brevet för att Sverige skulle grunda en statlig fritidsorganisation ”Kraft genom glädje”. Nu har svaret anlänt från Kulturdepartementet som tänk igenom det hela i god ordning. Man slingrar sig också i god ordning och hänvisar till att medborgarna själva utövar sin fritid såsom de önskar:

Hej och tack för ditt e-brev till Kultur- och idrottsministern där du argumenterar för att det ska grundas en statlig fritidsorganisation i Sverige (Ku2014/139/MFI). Jag har blivit ombedd att svara på ditt e-brev.

Som du säkerligen känner till så har vi i Sverige en lång tradition av att medborgarna själva väljer att utöva sin fritid på det sätt var och en önskar. Många har valt att gå samman med andra i frivilliga organisationer som i vissa fall får stöd av det allmänna. Många kommuner tillhandahåller lokaler och försöker att på andra sätt underlätta för sådana organisationer att bedriva sin verksamhet. Staten ger bidrag till bl.a. fritids-, ungdoms- och idrottsorganisationer och stöd till studieförbund. Det finns inga politiska initiativ som siktar på att förändra den nuvarande ordningen.

Tack för att du tog dig tid att dela med dig av dina synpunkter.

Med vänlig hälsning
Tomas Johansson
Ämnesråd
Kulturdepartementet
Enheten för medier, film och idrott

Comments are closed.