Psykiatri visavi Religiositet

Även om psykiatri kan säga en del om religiositet är det av naturliga skäl mycket känsligt att närma sig ämnet på detta sätt eftersom det kan ge intryck av att religiositet skulle vara utslag av sjukliga processer.

SÃ¥ behöver naturligtvis inte alls vara fallet, men det kan ju vara värt att hÃ¥lla i minne…

Comments are closed.