Ministeriet gratulerar! (29/4)

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Tyko!

Tyko

Grekiskt namn som betyder lycka. Namnet kommer från fornnordiskan, men är en latiniserad form Tyge och Tyke. Hur dessa namn till kommit är dock ovisst. Stundom sammankopplas Tyko med det gamla svenska namnet Toke med betydelsen tok, men också med det grekiska ordet tyche som betyder lycka.

tychosnasa.jpg

Ministeriet gratulerar idag bland andra Tycho Brahe, som alltsÃ¥ har namnsdag idag. Vi fÃ¥r hoppas att det inte blir en otrusdag, dÃ¥ man ibland säger “TychoBrahe-dag” om en riktig otursdag. Visserligen förlorade Tycho en del av sin näsa i en duell med en annan student i Wittenberg 1566 och resten av sitt liv bar han därför en metallbit, som täckte del felande delen av näsan. Men i övrigt var han egentligen ingen otursman.

Tycho föddes den 14 december 1546 på Knutstorps slott i Skåne, som vid den tiden var en dansk provins. Hans egentliga namn var Tyge, men det översattes till det latinska Tycho. Han var äldste son till Otte Brahe och Beate Bille, som tillhörde den högsta adelsklassen i Danmark, och flera av hans släktingar tjänade kungen som rådgivare eller militärer.

En solförmörkelse Ã¥r 1560 väckte hans intresse för astronomi, och han började hÃ¥rdstudera astronomi och den 11 november 1572 observerade Tycho en ny och mycket ljusstark stjärna i stjärnbilden Cassiopeia. Tychos mätningar visade att det verkligen var en avlägsen stjärna, och inget lokalt fenomen. Detta blev mycket uppmärksammat, och Tycho rapporterade händelsen i sin bok “De stella nova”, som gjorde honom berömd över hela Europa. Idag vet vi att Tychos “stella nova” var en döende stjärna, en supernova som spred sin materia i rymden i en vÃ¥ldsam explosion. Dess gasmoln kan fortfarande observeras i teleskop.

1573 gifte han sig. mot alla regler, med en ofrälse kvinna. 1574 undervisade han i astronomi vid universitetet i Köpenhamn. PÃ¥ Kungens inrÃ¥dan grundade Tycho ett observatorium. PÃ¥ Ven i Öresund byggdes ett observatorium “Uraniborg”, som blev det mest framstÃ¥ende observatoriet i Europa. Han började bygga sina egna instrument, och visade sig vara en alldeles lysande innovatör. Dels konstruerade han stora instrument som sextanter, kvadranter och armillasfärer, och dels konstruerade han ett mycket noggrant sikte, och fann ett sätt att dela in vinkelskalan med en noggrannhet av en halv bÃ¥gminut, eller 1/120 grad. Därmed var Tychos observationer cirka hundra gÃ¥nger mer noggranna än tidigare observationer. Tychos assistent var den senare sÃ¥ välkände Johannes Kepler.

Det uppstod dock meningsskiljaktigheter mellan Tycho Brahe och det danska hovet år 1597, och han tvingades därför lämna Danmark. Han gick i exil i Prag, och utsågs till kejserlig astronom av kejsare Rudolf II. Kejsaren gav honom slottet Benatky som bostad. Tycho dog och begravdes i Prag.

Comments are closed.