Pressrelease/Newsletter ARKIV 3

MINISTRY of ART & JUMP

ARKIV3
NEUROART-PROJEKT
NEWS-BLOGGEN VÄXER
RADIOINTERVJU – Ladonian Incidents

ARKIV3
Under hösten har utställningsserien ARKIV med underrubriken ”Eslöv By The Sea” haft premiär för sin tredje del (EBS 3). Del 3 av projektet är ett unikt samarbete med elektronikagruppen Neurobash. Gruppen har tonsatt texterna och bilderna från ARKIV’s två första delar och har sedan komponerat elektronisk instrumentalmusik.

EBS 3 hade sitt uruppförande då gruppen och konstnären framförde musiken live i ett audiovisuellt framförande. Tillsammans visades bilder och återberättades ur de olika texterna från utställningen som inspirerat till den specialskrivna musiken. Projekt EBS 3 har resulterat i ett intermedia-projekt, en musik-DVD, där Neurobash musik ackompanjeras av de texter och bilder som inspirerat respektive låt. DVD:n innehåller nio spår exklusive bonusmaterial.

Musiken har arbetats fram i ett kreativt samarbete. Fredrik Axwik har varit inriktad på ljudkonst under ett flertal år. Instrumentalmusiken i projektet är uppbyggd av en mycket stor del samplade ljud. Dessa ljud har bland annat konstnären framställt och Neurobash spelat in på plats. Sedan har samplingarna använts för att skapa instrumentalmusikens ljudbilder.

(provlyssning kan ske via myspace – se länk nedan till myspace)

NEUROART-PROJEKT
Sedan förra året har Ministeriet (Fredrik Axwik) och Neurobash samarbetat i flera olika projekt (som nyss nämnda ARKIV). Detta har resulterat i en större gemensam satsning (NeuroArt). I somras genomfördes dels en stor utomhuskonsert när Ladonien firade sitt grundande och 10-årsjubileum, dels släpptes en skiva (Ladonian Incidents) med musiken som hade premiär på jubileet. Nyligen släpptes en första webrelease för de gemensamma projekten (se www.myspace.com/neuroartagency).

En reguljär sajt är också under uppbyggnad och kommer förmodligen att ha premiär under vinterhalvåret. På myspace (se länk ovan) kan lyssnare bekanta sig med en del av det musikaliska materialet som NeuroArt hittills kreerat.

NEWS BLOGGEN VÄXER!
Ministeriets sajt innehåller sedan i somras en nyhets-blog med löpande uppdatering, ibland dagligen: Ministry News Blog. Du når den på ministryofart.se via ”senaste nytt” eller direkt: ministryofart.se/blog/ Där kan man ta del av alla nyheter rörande Ministeriet för Konst och Hopp.

Under hösten

RADIOINTERVJU – NEUROART PROJEKT L.I.

I oktober var Fredrik Axwik och Neurobash med i ett specialprogram i Radio AF (Lunds studentradio) för att berätta om skivan och gemensamma projektet ”Ladonian Incidents”. Programmet kan man lyssna på i efterhand via sin dator och RealAudio, på följande två länkar:

http://linus.af.lu.se/arkiv.cgi/radioaf.rm?id=1160506801

http://linus.af.lu.se/arkiv.cgi/radioaf.rm?id=1160510401

(För att kunna lyssna måste du ha RealAudio installerat på din dator.)

——————————————————————————————————

Alla frÃ¥gor rörande de olika arrangemangen besvaras av: Konst- och Hoppministern pÃ¥ 0413-321 02, 073-703 81 47 och/eller via ministry@loberod.com – Se även www.ministryofart.se för mer information. Curator Mikael Varela – Konceptkonstmuseum i BorÃ¥s Telefon: 033-29 38 39 – Mobil 073-783 90 79.

Fighting oppression since nineteen sixty three

Comments are closed.