Ladonien firar 10 års jubileum

MIKRONATIONEN LADONIEN FIRAR 10 ÅRS JUBILEUM LÖRDAGEN DEN 29 JULI 2006

Plats: Nimis, Kullaberg, Nordvästskåne.
Tid: (12:03) 14:03 – 18:03

Ett urval av hålltider på programmet:

12:03 Ceremoni med flagghissning
14:03 Huvudprogrammet inleds med tal av bl a statssekreterare Lars Vilks
15:03 Performance av Konst- och Hoppminister Fredrik Axwik

Mellan 14:03 – 18:03, livekonsert varje timme med gruppen Neurobash som framför specialkomponerat material om Ladonien.

Ladonien

Ladonien utropades som självständig nation 2 juni 1996 på det område där Nimis och Arx befinner sig. Det är en konsekvens av svenska myndigheters oförmåga att verkställa sina beslut samt bristande kontroll över sitt territorium. Genom att Ladonien ständigt åberopar sin existens och konstant uppmärksammas har denna stat för många människor kommit att bli alltmer verkligt.

Ladonien har gett upphov till en rad händelser och episoder genom sina tio år. Genom Ladonien levandegörs flera av de faktorer som utmärker och upprätthåller en stat; inte minst det ständigt återskapade förhållandet mellan det juridiska systemet och nationen som historisk konstruktion.

Ladoniens kontinuitet och aktiviteter mellan dess ca 12 000 medborgare boende runt om i världen upprätthålls till stor del genom Internet. Internet fick en ytterligare betydelse för Ladonien 2002 då det blev stor medial uppmärksamhet internationellt då tusentals pakistanier sökte medborgarskap i Ladonien i strävan efter ett bättre liv. Ladonien besöks årligen av c:a 30 000 besökare.

För mer info:

om Ladonien och jubileet (t ex vid regn): www.ladonia.com

Nedan följer hela jubileumsprogrammet

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PROGRAM UNDER LADONIENS 10-Ã…RS JUBILEUM DEN 29:e Juli

Klockan 12.03 Öppningsceremoni med flagghissning och musik.

Specialkomponerad och platsspecifik instrumentalmusik av Neurobash genom verken som ”The Beginning”, ”Construction Time Again”, ”Break a leg”, ” Omfalos [Center of the World]” och ” Arx I – The Book of Stones” m.m.

Klockan 14.03 Jubileumstal.

Wenche Blomberg, Minister of Madness – flagga och mungiga.

Tal av Ladoniens kulturattaché Fredrik Axwik som ger en introduktion till soundtracket ”Ladonian Incidents”.

Live: Neurobash framför ”The first fire” och ”Seeminglylost” från soundtracket ”Ladonian Incidents”. Lars Vilks presenterar materialet.

Live: Neurobash framför ”Shallow Pool” och ”You Never Know”.

Klockan 15.03 Performance av Konst- och Hoppministern.

Live: Neurobash framför ”Waiting for the Jump”, ”Storms” och “The Founding of Ladonia” från soundtracket ”Ladonian Incidents”. Lars Vilks presenterar materialet.

Live: Neurobash framför ”Spoiled” och ”Trigger Happy”.

Klockan 16.03 Jubileumstal.

Specialkomponerad och platsspecifik instrumentalmusik av Neurobash genom verken som ”The Beginning”, ”Construction Time Again”, ”Break a leg”, ” Omfalos [Center of the World]” och ” Arx I – The Book of Stones” m.m. Lars Vilks presenterar materialet.

Klockan 17.03 Tal. Ladoniens kulturattaché Fredrik Axwik ger en introduktion till Neurobash ”Ladonian Incidents”.

Live: Neurobash framför ”Ashes of Nelson” och “Anniversary” från soundtracket ”Ladonian Incidents”. Lars Vilks presenterar materialet.

Live: Neurobash framför ”My hands are tied”, ”Second Chance” samt ytterligare material.

Klockan 18.03 (c:a) Programmet slut.

(Skivor, böcker m.m. kan köpas vid Nimis.)

Comments are closed.