Bloggen ersätter nyhetsgalleriet

Denna blog ersätter det gamla nyhetsgalleriet. Alla gamla nyheter är just det… inget att längta efter alltsÃ¥.

Ministeriet sänder en speciellt tacksam tanke till Aeongate / Nytida Design för det utmärkta arbetet med uppdatering av hemsidan och i synnerhet för uppsättningen av denna newsblog för Ministeriet.

This blog is instead of the old news galleries. Old news, is just that… so forget about it.

The Ministry sends a special thankful thought to Aeongate/Nytida Design for the excellent work of updating and reconstruction of the ministry website. Particularly for setting up this News Blog for the Ministry.

We welcome artlovers!

Comments are closed.