Ministeriet gratulerar (22/5)

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är  Hemming och Henning.

Hemming 
Fornnordiskt namn som betyder gestalt (och) skepnad. från fornnordiskan. Namnets ursprung och betydelse är dock inte klarlagd, men Hemming anknyts ibland till ett isländskt ord som betyder skepnad eller gestalt. Hemming är känt som förnamn under tidig medeltid och var länge betydligt vanligare än Henning. Idag har Hemming bara c:a 360 bärare, vilket innebär en nedgång på ett decennium.

Henning
Forntyskt namn, kan vara smeknamn för Henrik. Namnet brukar översättas med fredsstiftaren, och det kan ha bildats med namn som Henrik och Johannes som förebild. Henning har också betraktats som en sidoform till Hemming. Idag finns det drygt 8.300 Henning, vilket innebär en rejäl tillbakagång under de senaste 10 åren.

Comments are closed.