Ministeriet gratulerar (24/5)

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är  Ivan och Vanja.

Ivan
Rysk variant av Johan eller Johannes. Namnet är den ryska formen av Johannes, som betyder “Gud har förbarmat sig” och kommer frÃ¥n hebreiskan. Ivan är tidigast dokumenterat som förnamn i Sverige pÃ¥ 1790-talet.

Vanja
Ryskt smeknamn för Ivan som betyder gudagÃ¥va eller nÃ¥debarn. Namnet är en rysk form av mansnamnet Ivan. FrÃ¥n början var även Vanja ett mansnamn men i Sverige brukas det nu som kvinnonamn. Ivan är en form av Johannes som kommer frÃ¥n hebreiskan och översätts med “Gud har förbarmat sig”.

Ivan är ocksÃ¥ en svensk militärterm som används (stundtals skämtsamt) som en beteckning pÃ¥ “lede Fi”. “Fi” är en militär förkortning för “fiende”, vid svenska militärövningar vanligtvis av hypotetisk natur. Begreppet används i den klassiska frasen den lede fi, “den onda fienden”. Anspelningen pÃ¥ Ivan som “Fi” beror förstÃ¥s pÃ¥ Sveriges geografiska och taktiska läge intill den forna supermakten Sovjet Unionen, vilket ansÃ¥gs vara det uteslutande militära hotet mot Sverige. Ryssen kommer!

Comments are closed.