Ministeriet gratulerar (28/5)

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Ingeborg och Borghild.

Borghild
Norskt namn som betyder beskydd, strid. Namnet kommer från fomnordiskan och är sammansatt av ordet borg, beskydd, och ett ord betydelsen strid. Borghild gick ur bruk som förnamn, men kom tillbaka på 1880-talet. Namnet blev aldrig speciellt vanligt och det har idag endast c:a ett halvt tusental företrädare (drygt 200 med namnet som tilltalsnamn) vilket är en katastrofal minskning. Namnet är helt klart i farozonen och kan kanske räknas vara på gränsen till utrotningshotat.

Ingeborg
Fornnordiskt namn sammansatt av Guden Ing och borg. Namnet kommer frÃ¥n fornsvenskan och skrevs ursprungligen Ingiborgh, bildat av gudanamnet Ing och ordet borg med betydelsen beskydd. Ingeborg översätts för det mesta med “den som stÃ¥r under guden Ings beskyd”. Namnet uppnÃ¥dde stor populÃ¥ritet under första hälften av 1900-talet men är nu pÃ¥ kraftig tillbakagÃ¥ng. Idag är antalet lngeborg mindre än 40.000. Det innebär ocksÃ¥ en rejäl statistisk försämring dÃ¥ det i princip halverats pÃ¥ ett decennium.

Comments are closed.