Ministeriet gratulerar (29/5)

Ministeriet gratulerar dagens namnsdagsbarn som är Jeanette och Yvonne.

Jeanette
Franskt smeknamn för Jeanne. Namnet kommer frÃ¥n Franskan och är en diminutiv form av Jeanne, “lilla Jeanne”. Detta namn är i sin tur en fransk variant av Johanna, som är den feminina motsvarigheten till Johannes. Detta namn kommer i sin tur frÃ¥n hebreiskan och betyder “Gud har förbarmat sig”. PÃ¥ grekiska skrivs namnet Ioanna och det kom till Sverige i början av 1300-talet. I Sverige är Jeanette tidigast dokumenterat som förnamn pÃ¥ 1720-talet. Namnet har ihÃ¥llande popularitet och idag finns knappt 17.000 Jeanette. Siffran är mer eller mindre oförändrad pÃ¥ de senaste 10 Ã¥ren.

Yvonne

Franskt namn med omdiskuterat ursrpung som kan hänga ihop med ”idegran”. Namnet gÃ¥r tillbaka pÃ¥ den fornfranska mansnamnet Yvon, (som kanske härrör frÃ¥n keltiskans Ywan). Yvonne är den feminina formen av Yvon Yvon är möjligen en böjningsform av Yves (Iwa – “idegran”) och kan vara besläktat med vÃ¥rt Ivar, eller en fornfransk form av vÃ¥rt Johannes. Yvonne började att användas som förnamn relativt sent (1870-talet).

Ministeriet skänker en speciell tanke till skÃ¥despelaren Yvonne Lombard, som spelat in film i mer än 50 Ã¥r. Blev väldigt känd för sin Mmmmm… Marabou-reklam en gÃ¥ng i tiden (frÃ¥n mitten av 50-talet). Gift sen 1953 med författaren Lennart “Krakel Spektakel” Hellsing och är släkt med Napoleon Bonaparte – i rakt nedstigande led. Yvonne var klasskamrat med Max von Sydow, det var förresten han som föreslog att hon skulle söka till Dramatens elevskola. De kom bÃ¥da in 1948.

Comments are closed.