Countdown – nedräkning

MIKRONATIONEN LADONIEN FIRAR 10 ÅRS JUBILEUM LÖRDAGEN DEN 29 JULI 2006

Plats: Nimis, Kullaberg, Nordvästskåne.

Tid: (12:03) 14:03 – 18:03

Ett urval av hålltider på programmet:

12:03 Ceremoni med flagghissning

14:03 Huvudprogrammet inleds med tal av bl a statssekreterare Lars Vilks

15:03 Performance av Konst- och Hoppminister Fredrik Axwik

Mellan 14:03 – 18:03, livekonsert varje timme med gruppen Neurobash vilka framför specialkomponerat material om Ladonien.

MICRO NATION LADONIA CELEBRATES 10 YEARS ANNIVERSARY SATURDAY JULY 29 2006

Where: Nimis, Kullaberg, Northwest Skåne (south sweden).

Time: (12:03) 14:03 – 18:03

A few items from the program:

12:03 Ceremony with hoisting of flag

14:03 The Main program starts with a speech by Secretary of State Lars Vilks

15:03 Performance (HopArt) by Minister of Art & Jump, Fredrik Axwik

14:03 – 18:03, live concert every hour with Neurobash whom will perform specially composed material about Ladonia.

Comments are closed.