Ett nytt universum vart biljonte år?

NÃ¥got som Ministern i mÃ¥nga Ã¥r funderat över har nu kommit upp pÃ¥ tapeten! I ett försök att lösa fysikens för närvarande allra största gÃ¥ta hävdar nämligen tvÃ¥ kosmologer (Paul Steinhardt och Neil Turok) att Big Bang har inträffat massor av gÃ¥nger och att vi lever vi i ett cykliskt universum. Ett universum som bubblar upp och faller ihop med jämna mellanrum – och har gjort sÃ¥ sedan evinnerliga tider!

För sex år sedan kom en nyhet, som helt skakade om synen på universum. Två oberoende forskarlag hade ägnat sig åt att observera en speciell sorts supernovor. Bägge forskarlagen upptäckte till sin stora förvåning att universum utvidgas i accelererande (ökande) hastighet.

Fysikerna hade tänkt sig att universum efter Big Bang utvidgades till en viss punkt, och att gravitationen till slut övermannande rörelseenergin så att allt vände tillbaka till en stor smäll, kallad Big Crunch. Eller att universum fortsatte utvidgas i all evighet, men i allt långsammare takt. De kunde också tänka sig att energin och gravitationen så småningom skulle väga exakt lika, så att universum till slut stod och balanserade i en och samma storlek. (Detta var förresten Albert Einstein inne på från början då han först tänkte sig att vi levde i ett statiskt universum).

Men att universum utvidgas i accelererande hastighet kom som en fullständig överraskning. Det kunde bara betyda att det fanns en tidigare okänd faktor, ett slags energi, som motverkade gravitationen. Einstein hade varit inne på en sådan faktor, som han kallade ”den kosmologiska konstanten”. Men han avfärdade den dock efter ett tag och kallade den ”sitt livs största blunder”.

Sedan upptäckten av det accelererande förloppet har många fysiker försökt hävda att supernovaforskarna gjort något misstag i sina observationer. Men resultaten har bekräftats med mer och bättre data sedan dess. Numera erkänner så gott som alla att det finns något sådant som en kosmologisk konstant.

Steinhardt och Turok har länge hävdat ett cykliskt universum i flera år och nu verkar de få ihop pusselbitarna. Om man utgår från att universum inte alls är 13,7 miljarder år gammalt (som man hittills trott), utan betydligt mycket äldre, stämmer nämligen pötsligt ekvationen.

Steinhardt och Turok tänker sig ett universum som utvigdas explosionsartat i en oändligt het Big Bang ungefär vart biljonte år. Det utvidgas och blir till ett allt glesare vakuum, där konstanten dominerar över materian. Till slut drar allt ihop sig till en Big Cruch, som sedan sätter igång en ny Big Bang. Det låter på något sätt bättre (mer logiskt?) med ett pulserande universum, än med något som bara uppkommer ur tomma intet.

universum.jpg

När jag på kvällen förvånad betraktar himlen och härskaran av ljuskroppar,
solar och jordar, i all evighet rörande sig inom sina gränser, då svingar sig min ande
över hela denna millioner mil avlägsna stjärnevärld till urkällan,
från vilket allt skapat strömmar och från vilken ständigt nya skapelser växer fram.
[Ludwig van Beethoven] Bild: Cirka 10.000 galaxer, fotograferde genom Hubble Teleskopet.

One Response to “Ett nytt universum vart biljonte Ã¥r?”

  1. Ministry of Art & Jump - Ministry News Blog » Blog Archive » Measuring the universe Says:

    […] And speaking about the universe.  Two days ago we talked about this new theory about the pulsating universe (in swedish). […]