Ministeriet gratulerar (29/8)

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är Hans och Hampus. Båda namnen är så kallade smeknamn (som om dom inte vore riktiga namn…).

Hans
Namnet är en ursprungligen tysk kortform av Johannes som i sin tur är en grekisk variant av det hebreiska namnet Jochanan som betyder Gud. Namnet kommer som sagt frÃ¥n hebreiskan och översätts med “Gud har förbarmat sig” eller “Gud är nÃ¥dig”. I Sverige är Hans känt som förnamn sedan mitten av 1300-talet. Äldsta belägg i Sverige är 1356. Namnet blev populärt i början av 1900-talet och för cirka 10 Ã¥r sedan var det ett av de vanligaste förnamnen med omkring 137.000 företrädare

Medan varianterna Hampus och Hannes ökar i popularitet så avtar Hans och finns för närvarande (2006) inte bland de 250 vanligaste som tilltalsnamn. Däremot är det fortfarande vanligt som andranamn. Idag finns det c:a 126.733 personer i Sverige med namnet Hans. År 2003 fick 675 pojkar namnet, varav 12 fick det som tilltalsnamn. Hans är som sagt på återgång och verkar sjunka i popularitet. Namnsdagen på den 29 augusti har namnet fått efter Johannes Döparens förmodade dödsdag.

Hampus
är en tysk smeknamnsvariant av Hans (smeknamn för Johannes) och Johannes (bibliskt = Gud har förbarmat sig). Namnet härrör från det äldre Hampo och brukar betraktas som en smekform för Hans. Som förnamn i Sverige är Hampus tidigast dokumenterat i början av 1700-talet. Namnet blev inte speciellt vanligt men under senare tid har det varit något av ett modenamn.

I de äldre generationerna är namnet ovanligt, men sedan mitten på 1980-talet har populariteten mer än femfaldigats. Totalt fanns det den 31 december 2005 10.006 Hampus.

hans-villius.jpg

Ministeriet gratulerar idag alla Hans pÃ¥ namnsdagen, och i synnerhet Hans Villius – denna historiegigant vars röst nästan är mer känd än han själv.

One Response to “Ministeriet gratulerar (29/8)”

  1. Ministry of Art & Jump News Blog » Blog Archive » Ministeriet gratulerar dessutom (10/7) Says:

    […] Liffey Ã¥r 988. Ministeriet skänker en speciell tanke och gratulerar i synnerhet: Nikola Tesla, Hans Villius, Arthur Ashe och Mark […]