Estonia och Scandinavian Star

Det är idag 13 år sedan Estonia sjönk och om knappt två veckor är det 17,5 år sedan Scandinavian Star brändes ur.

Estonia seglade mellan Tallin och Stockholm. Av Estonias 989 passagerare räddades bara 137. Resten följde med båten i djupet.

Scandinavian Star seglade mellan Oslo och Fredrikshamn. Scandinavian Star togs in i hamn i Sverige dÃ¥ branden avbröt seglatsen. Färjan togs in i hamn i Lysekil där röjningsarbetet vidtog med att bärga 158 ihjälbrända människor. Ögonvittnen berättade att stanken som fyllde stan var vedervärdig…

Av de tvÃ¥ olyckorna har Estonia fÃ¥tt mest uppmärksamhet. När det gäller Scandinavian Star rÃ¥der till exempel fortfarande osäkerhet om ägarförhÃ¥llande (!). Trots att expertis pÃ¥pekat att allt talar för att det var en anlagd mordbrand, av en eller flera personer – som visste exakt hur de skulle bära sig Ã¥t för att ställa till största möjliga skada; med hjälp av sönderbrutna hydraulrör, startade oljepumpar (som bara kunde kommas Ã¥t av utbildad personal i lÃ¥sta utrymmen) och uppställda branddörrar – trots detta vägrar man tillsätta nya utredningar. Samma konstiga mönster gäller Estonia. I bÃ¥da fallen kan vi alltsÃ¥ bara konstatera att ingen tillfredställande undersökning ännu gjorts.

Utan att överdriva kan man påstå att det i båda fallen kan bero på att inblandade regeringar har mörkat och bromsat, även tillsatta haveriutredningar. Det måste anses som exceptionellt att två någorlunda moderna båtar, i modern tid, och i farvatten utanför Sverige kan förlisa och förolyckas utan att vi får reda på hur det gick till och varför det hände.

Fortfarande gräver privatpersoner och media upp nya oemotsägliga fakta – och ändÃ¥ händer ingenting. NÃ¥gon eller nÃ¥gra har bestämt sig för att lägga locket pÃ¥, och där ligger det tycks det… Vi kan bara konstatera att, ännu inget avgörande nytt i nÃ¥got av fallen.

estonia2.jpg

Estonia (med uppfällt bogvisir)

starforside.jpg

Scandinavian Star (brinnande)

Comments are closed.