Ministeriet gratulerar (23/9)

Ministeriet gratulerar idag dagens namnsdagsbarn som är  Tekla och Tea.

Tekla
Namnet kommer frÃ¥n Grekiskan och härrör frÃ¥n grekiskans Théokleia, den feminina motsvarigheten till Théokles. Detta namn är i sin tur bildat av ett ord som betyder Gud och ett med betydelsen rykte, vilket kan uttydas som Guds lovprisare, eller alternativt genom Gud berömd. Tekla brukar dock översättas med “den genom Gud berömda”.

Namnet finns i almanackan till minne av en kvinna som aposteln Paulus omvände till kristendomen. Äldsta belägg i Sverige, år 1725. Namnet har varit ovanligt under hela 1900-talet För c:a trettio år sedan fanns drygt 4.000 Tekla, för c.a tjugo år sen var det bara 2000. Förra året fanns det totalt 973 personer i Sverige med namnet Tekla (varav 351 som tilltalsnamn). 2003 fick 28 flickor namnet, varav 12 som tilltalsnamn.

Tea/Thea
Kortform av Dorotea som betyder gåva och Gud. Namnet är en kortform för namn som Dorotea, Teodora och Teresia. I Sverige började Tea användas som förnamn i mitten av 1800-talet. Namnet har aldrig varit speciellt vanligt och för 20 år sedan fanns det omkring 1.700 Tea.

Under slutet av 90-talet blev Tea ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen bland de yngsta. Så populärt har namnet troligen aldrig varit tidigare. 2005 fanns det totalt 4.277 personer i Sverige med namnet Tea/Thea varav 3.265 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 531 flickor något av namnen, varav 432 fick det som tilltalsnamn.

Namnsdag: 23 september (sedan 1993, dessförinnan 9 november).

Comments are closed.